วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบบริหารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฟรีกับ KPA


ศธ.เชิญชวนดาวน์โหลดโลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566-2570
สพป.ตรัง เขต 1 – การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ปี พ.ศ.2567
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 – การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ 2567
ที่ ศธ 04002/ว5256 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา (ปรุงปรับแนวทางใหม่)
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักการคลัง สพฐ. แจ้ง เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 531 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
สำนักการคลัง สพฐ. แจ้ง เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 534 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564