วันพุธ, 17 เมษายน 2567

สพป.นครราชสีมา เขต 2 | การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)