วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ – การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ – การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย