วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

สพม.นครสวรรค์ – การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)

สพม.นครสวรรค์ – การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)