วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2567

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอวยพรปีใหม่ แก่ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อให้กำลังใจ และสื่อสารถึงการทำงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ด้วยแนวทาง “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

ที่มา https://www.moe.go.th