วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ จำนวน 5 อัตรา โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 17 – 23 กราคม 2567(เว้นวันหยุดราชการ)