วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ศธ. ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็ก ปี 2567 ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

รมช.ศธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมฯ ว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย การจัดแถลงข่าว การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ที่จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนาน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ สร้างความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” การลดภาระนักเรียน และประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ให้โดดเด่น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ในบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ

“ในปีนี้ ศธ. ได้เชิญชวนหน่วยงานเครือข่ายมาร่วมจัดงานวันเด็กมากขึ้น โดยเน้นกิจกรรมเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การจัดแสดงผลงานด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมฝีมือนักเรียนนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ในส่วนกิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จะพาเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งรวบรวมผลงานเขียนในมุมมอง ความคิดและความรู้สึกของเด็ก ๆ ผ่านตัวหนังสือและภาพวาด เพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดงานวันเด็ก โดยจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา” รมช.ศธ.กล่าว

ที่มา : ศธ. 360 ํ